Výstražné reflexní oblečení v kostce!

 

Na první pohled se nám může zdát oblast výstražných pracovních pomůcek matoucí nebo komplikovaná. K tomuto typu pracovních oděvů může vyvstat mnoho otázek. Jak fungují? Na co se zaměřit? Jaká jsou pravidla pro používání?

 

Tento praktický průvodce je ideální pro doplnění základního povědomí a zároveň vám vysvětlí vše, co jste chtěli vědět o reflexním oblečení a jeho normách případně certifikacích. Probereme si postupně všechna související témata:

 

  • Co je reflexní oblečení
  • Jak jsou oděvy konstruovány
  • Jaká je jejich funkce
  • Používané materiály a barvy
  • Třídy a úrovně rizika 

 

 

CO JE REFLEXNÍ OBLEČENÍ

 

Je to pracovní oděv navržený tak, aby dal vašemu okolí najevo vaši přítomnost. Pro tzv. reflexní pásky, jak se často nazývají, zde budeme pro lepší přehlednost používat termín “odrazkové pásky”. Viditelnost pracovníka je docílena použitím fluorescenčního materiálu a odrazkových pásků. Hlavní cíl je, co možno nejvíce odlišit nositele od pozadí ze všech úhlů a v jakémkoliv počasí. Lze říci, že reflexní oblečení je ochranná pracovní pomůcka.Výstražný reflexní oděv kříž

 

 

Pro výstražné oblečení je aktuálně platná norma EN ISO 20471:2013, která je platná od roku 2013 a upravila předchozí legislativu EN 471:2003. K přísným pravidlům týkajících se konstrukce oblečení přibyla specifikace k využitelnosti zvoleného materiálu, výraznosti barvy a zpětného odrazu odrazkových pásků.

 

  

JAK JSOU ODĚVY KONSTRUOVÁNY

 

Reflexní oděvy tvoří tři klíčové prvky. Každý má svou specifickou ochrannou funkci. Z pohledu normy jsou ale stěžejní hlavně fluorescenční materiál a odrazkové pásky.

 Bunda z reflexního výstražného materiálu

A) REFLEXNÍ MATERIÁL ten má funkci hlavně přes jasnější část dne, ale samozřejmě pomáhá zvýšit viditelnost i v noci. 

    

B) ODRAZKOVÉ PÁSKY Jsou použity pro zvýraznění především v nočních hodinách. Tyto pásky vyžadují externí zdroj světla, aby bylo dosaženo tzv. zpětného odrazu. Bez tohoto zdroje pásky nemají cílený efekt.

 

C) KONTRASTNÍ MATERIÁL Je to možnost jak odlišit oděv a zároveň zabraňuje špinění náchylnějších částí výstražné bundy či vesty. Nečistoty totiž velmi zhoršují reflexní vlastnosti, proto jsou tyto kontrastní části použity např. na rukávech, kotnících, kolenou nebo na bocích.

 

 

JAKÁ JE JEJICH FUNKCE

 

Reflexní pracovní oděvy nemají žádnou aktivní funkci, tím je myšleno, že nesvítí jako třeba baterka na cyklistické helmě. Na místo toho jsou vyrobeny, jak bylo dříve popsáno, z reflexního materiálu a odrazkových pásků. Jejich kombinací je docíleno optimálního rozlišení ze všech možných úhlů.

Rozvoz ochranných pracovních pomůcek rukavicovník.cz

Člověk oblečený do reflexního oblečení je viditelný až na 300 m, oproti běžnému pracovnímu oděvu, kde je v nejlepším případě dosaženo viditelnosti na 50 m.

Norma ukládá nárok nejen na použitý materiál, ale i konstrukci oblečení. Certifikovaný reflexní oděv by měl mít například odrazkové pásky okolo nohavic a rukávů a distribuce těchto prvků musí být s menším než 10% rozdílem mezi přední a zadní částí oděvu.

 

 

POUŽÍVANÉ MATERIÁLY A BARVY

 

Existují tři barvy, které norma připouští a to oranžová, žlutá a červená. Oranžová se žlutou jsou tradičně známé a červená je nově uznaná přípustná varianta.

Aby měly reflexní oděvy potřebnou funkčnost i po praní, upravuje norma užití materiálů tak, aby nemohlo docházet k vzájemnému obarvování mezi fluorescenční látkou a pásky. Pokud by k tomu došlo, měl by pracovník falešný pocit ochrany, ale oblečení by nefungovalo tak jak má.

Proto se používají převážně látky z umělých vláken, ty totiž skvěle drží barvu při opakovaném praní a čištění, nejčastěji je zvolen pro výrobu reflexních vest a pracovních triček polyester, který se pro tuto funkci skvěle hodí.

 

 

ODRAZKOVÝ PÁSEK

Ten je nesmírně důležitou součástí, která zajistí zvýšenou viditelnost. Je ale zároveň také nejnáchylnější k poškození. Poškozený pásek už přestává svou funkci plnit. Jeho smysl není nic jiného než odrážet maximum světla, které na něj dopadá. Existuje několik rozličných typů, nejčastější je však korálková mikrostruktura.

 

Struktura reflexního pásku vesty

 

Korálková mikrostruktura

Jedná se o několik vrstev materiálu, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. Spodní vrstva je základní, tvořená látkou. Ta je pokrytá metalickým filmem, který funguje jako zrcadlo odrážející světlo, které dopadá až po tom, co bylo rozmělněno jedním z milionu korálků, které jsou přilepeny nad něj.

 

 

 

 

Jedná se tedy o odraz světla roztříštěného korálky, aby se dosáhlo takzvané zpětné reflexe (dole jsou zobrazeny odlišné druhy odrazů). Mnoho výrobců používá ještě krycí vrstvu, tento film plní ochrannou funkci na celém pásku.

 

Klasický odraz pracovního oděvu

Difůzní odraz - Jedná se o odraz, který se jeví víceméně při jakémkoliv dopadu světla na předmět jako je například pracovní deska.

 

 

Zrcadlový odraz - Je přesně vystihující svůj název, je to jako když baterkou posvítíte do zrcadla.Odraz zrcadla

 

 

 

Takto funguje výstražný pásek vesty

Zpětná reflexe - přesně ta, kterou tvoří odrazkový pásek. Cílem je poslat maximum světla směrem zdroji ze kterého vyšlo.

 

 

 

 

TŘÍDY REFLEXNÍCH ODĚVŮ V ZÁVISLOSTI NA RIZIKU PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Přiřazený certifikát normy je rozdělený do několika tříd, každá třída je vytvořena aby co nejlépe odpovídala výši rizika ve kterém se pracovník pohybuje. Správné vyhodnocení tohoto rizika by proto měl být ten nejdůležitější faktor ke zvážení, abyste vybrali tu správnou třídu oděvu, který hodláte pořídit.Výstražná bunda druhé třídy

Výstražné oblečení třídy 1 je navrženo pro nejnižší risk, zatímco třída 3 pro ten největší. První třída potom má nejmenší povrch reflexní látky a odrazkových pásků, a nejvyšší třída má těchto povrchů maximum. Čím větší povrch, tím větší viditelnost a přiřazená norma. V tabulce jsou stanovené minimální rozměry povrchu pro jednotlivé třídy.Reflexní bunda třetí třídy

Je dobré vědět, že kombinací několika oděvů z nižší třídy se dá docílit vyšší úrovně jako celku(např. Reflexní montérky a vesta v kombinaci s reflexní přilbou nebo kšiltovkou). Kombinování je možné.

 

Tabulka znázorňující normu reflexních oděvů

 

 

 

 

 

Snad vám tento průvodce více objasnil jak se vyznat v reflexních oděvech a pracovních pomůckách, pro ještě víc informací k tomuto tématu pro vás chystáme článek “Rozdíl mezi normou EN 471 a EN ISO 20471”.