5 rad jak udržet bezpečnost na pracovišti

Použití ochranných pracovních pomůcek

Bezpečnost práce je velmi důležitá, zdraví má každý jen jedno, a proto je třeba na něj dbát i na pracovišti. Navíc se v Česku každý den uskuteční v průměru více než tři desítky kontrol, které v případě odhalení pochybení hrozí pokutami. Nabízíme vám pět rad, kterými by se měl každý pracovník i zaměstnavatel řídit sám od sebe i bez nařízení, pokud si chce uchovat zdraví svoje i svých zaměstnanců. Podrobněji si také můžete nastudovat vyhlášku vlády o Bozp.

 

  1. Předcházejte zbytečným pádům

 

Nešťastné náhody jako jsou zakopnutí nebo uklouznutí tvoří procentuálně největší část všech pracovních úrazů vůbec. Riziko takového zranění však lze snadno snížit tím, že budete prostředí udržovat v čistotě a pořádku, znečištěnou podlahu (např. skvrnou od oleje) neprodleně umyjete a odstraníte z cesty zbytečné překážky či odložené předměty. Bezpečnost zvýší také aplikace protiskluzových materiálů či nátěrů a také není na škodu mít pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou.

 

  1. Používejte ochranné pomůcky

 

Toto doporučení se zdá být zbytečné, ale bohužel řada těch nejhorších pracovních úrazů se stane ve chvílích, kdy si pracovník sundá helmu nebo rukavice. Důvodem pro takové chování může být horko či jiné nepohodlí, v takovém případě je ale nutné opustit rizikový prostor a ochranné pomůcky si sundat až mimo pracoviště. Kolegové v práci by se neměli kontrolovat navzájem a předcházet tak nepříjemným zraněním.

 

  1. Uklízejte (nejen) po sobě

 

Zaměstnanci by měli po práci provést alespoň základní úklid svého pracovního místa. Už pouhých pět až deset minut, kterému věnuje každý pracovník, ušetří mnohdy hodiny práce úklidové personálu. Navíc pořádek na pracovním místě snižuje pravděpodobnost nehody.

 

  1. Skladujte správně

 

Správné ukládání věcí ve skladu a na pracovišti je důležitým aspektem, který má přímý vliv nejen na efektivitu práce, ale také její bezpečnost. Nevhodně umístěná těžká břemena mohou například snížit stabilitu regálu a způsobit, že se převáží nebo dokonce rozpadne. Podobně také uložení hořlavých materiálů v blízkosti strojů, které se zahřívají na vysoké teploty, je pochopitelně nevhodné. Pozor si dejte také na to, aby uložený materiál a pomůcky neblokovaly přístup k elektrickým skříním, stoupačkám, hasicím přístrojům či únikovým východům. Toto jsou, případy které může sledovat a ovlivnit zaměstnanec sám od sebe a včasným upozorněním či řešením předejít nepříjemným situacím. Dbejte tedy ke správnému skladování potřeb pro kutily.

 

  1. Dávejte pozor na nebezpečné látky

 

Pokud denně pracujete s hořlavými látkami či žíravinami, může se stát, že v rámci rutiny zapomenete vnímat jejich reálnou nebezpečnost. K různým typům nebezpečných látek je ale nutné zaujmout odlišný přístup. A to i pří úklidu. Vždy používejte pracovní rukavice, brýle a ochranné pracovní pomůcky s maximální ochranou. Pro prostory s odlišnými typy látek je třeba používat různé mopy a hadry. Zvýšená hygiena případně dekontaminace je bod, ve kterém mohou být aktivní sami pracovníci.

 

Igor Dostál