Čistící prostředek na okna KRYSTAL, 750 ml

Neohodnoceno
 
 
Tekutý čistící prostředek na skleněné povrchy, s rozprašovačem se zpěňovačkou.
Dostupnost Skladem (548 ks)
Cena 43,40 Kč bez DPH
52,51 Kč    
Kód produktu 5141-002-000-00
Kategorie Drogerie
 

Tekutý čistící prostředek na skleněné povrchy, s rozprašovačem se zpěňovačkou.

Signální slovo (CLP) : Varování

Standardní věta o nebezpečnosti (CLP)  : H226 Hořlavá kapalina a páry.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Objem 750 ml